Inleiding

Bij Beijers Binnen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten, vrienden en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten, vrienden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij Beijers Binnen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer u anderszins contact heeft met Bij Beijers Binnen, legt Bij Beijers Binnen gegevens vast. Bij Beijers Binnen gebruikt uw gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en Bij Beijers Binnen, aan de door u aangegane/beoogde overeenkomst met derden via de website van Bij Beijers Binnen, de overige dienstverlening door Bij Beijers Binnen en om vrienden en bezoekers op de hoogte te houden (fondsenwervende) activiteiten, producten en diensten. Hierbij tracht Bij Beijers Binnen rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (fondsenwervende) activiteiten, producten en diensten kunnen klanten hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een bericht te sturen naar de organisatie van Bij Beijers Binnen.

Bij Beijers Binnen maakt het volgende onderscheidt:

A. Gegevens bezoekers evenementen van Bij Beijers Binnen
Bij Beijers Binnen verzoekt u minimaal naam, email-adres en telefoonnummer aan ons door te geven. Woonadres kan op vrijwillige basis worden doorgegeven. Deze gegevens worden bewaard door en zijn alleen toegankelijk voor de organisatie van Bij Beijers Binnen.
De organisatie bestaat uit:
* Helma Wagemakers
* Michon Sprengers
* Stephan van Rijt (websitebeheer)

Deze gegevens zijn nodig om:
* de betaling van de evenementen in goede banen te leiden;
* contact met u te kunnen opnemen in geval van vragen, cancelen van een evenement, etc.;
* u middels de nieuwsbrief op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe evenementen en wetenswaardigheden met betrekking tot Bij Beijers Binnen. U krijgt deze nieuwsbrief de eerste keer nadat u een evenement heeft bezocht automatisch digitaal toegestuurd. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor direct afmelden.

B. Gegevens vrijwilligers en huiskamereigenaren Bij Beijers BinnenBij Beijers Binnen verzoekt naam, email-adres, woonadres en telefoonnummer aan ons door te geven. Deze gegevens worden bewaard door en zijn alleen toegankelijk voor de organisatie van Bij Beijers Binnen.

Deze gegevens zijn nodig om:
* evenementen op locatie te kunnen uitvoeren;
* informatie met betrekking tot de evenementen te kunnen doorgeven;
* tijdens het evenement middels Whatsapp en/of telefonisch met elkaar in contact te kunnen zijn;
* fysieke materialen te kunnen delen, zoals flyers, materialen nodig voor het evenement (te denken aan stoelen, glaswerk, etc.).

Bij Beijers Binnen is een vrijwilligersorganisatie zonder commerciële en met louter culturele belangen en werkt zonder winstoogmerk. De onder A. en B. beschreven gegevens worden dan ook niet aan derden doorgegeven.

C. Gegevens artiesten Bij Beijers Binnen
Bij Beijers Binnen verzoekt naam, email-adres, woonadres, banknummer en telefoonnummer aan ons door te geven. Deze gegevens worden bewaard door en zijn alleen toegankelijk voor de organisatie van Bij Beijers Binnen.

Deze gegevens zijn nodig om:
* facturen te kunnen afhandelen;
* informatie met betrekking tot de evenementen te kunnen doorgeven.

Gegevens met betrekking tot artiesten worden niet zonder toestemming van de desbetreffende artiest aan derden doorgegeven.

Met betrekking tot beeldmateriaal op de website en social media van Bij Beijers Binnen, het volgende.
* Met ingang van 25 mei 2018 gaat Bij Beijers Binnen ervan uit dat het beeldmateriaal dat door de betreffende artiest wordt aangeleverd, gebruikt mag worden voor aankondiging van het evenement en promotiedoeleinden van Bij Beijers Binnen.
* Met ingang van 25 mei 2018 neemt Bij Beijers Binnen in de artiestenovereenkomst een akkoordverklaring op voor het beeldmateriaal gemaakt van de artiest tijdens het evenement, waarbij wordt aangegeven dat dit materiaal zowel door Bij Beijers Binnen, als door de betreffende artiest gebruikt mag worden voor verslaglegging van het evenement, dan wel promotiedoeleinden van Bij Beijers Binnen.
* Bezoekers van de evenementen geven automatisch toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal voor verslaglegging van het evenement, dan wel promotiedoeleinden van Bij Beijers Binnen.

Tevens verwijzen wij u naar de disclaimer onderaan de website, voor informatie over hoe wordt omgegaan met de informatie en het beeldmateriaal op de website.

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maakt Bij Beijers Binnen bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerkt. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.